Tuesday, December 18, 2012

With Baudelaire!

Remembering is only a new form of suffering.”  
- Baudelaire, Charles, La Fanfarlo, 1847.2 comments:

مسعود said...

سلام دوست من
اگر پست قبلی را درست فهمیده باشم نقطه مقابل این حرف بودلر هست.نه؟

Tameshk said...

مسعود عزیز
بله تا حد زیادی این ها از دو احساس متقابل حرف میزنند. ولی خوب درد به یاد، حافظه و خاطره نقطه مشترک این دو قطعه است
ممنون از دقت ات!